társadalomtudomány

2019. február 28.

Vékás János újságíró, bibliográfus, a MTA Kisebbségkutató Intézetének munkatársa lesz a VM4Köz. Klub vendége 2019. február 28-án, aki nagy tapasztalattal rendelkezik a társadalmi-demográfiai folyamatok és események terén. Vékás János az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán, és Jogi és Közgazdasági Karon végzett tanulmányokat, majd rádiós munkatárs, később igazgató, fő- és felelős szerkesztő. Kutatóként számos műve jelent meg.