2019. szeptember 19. - 20:00

VM4K: Örökül hagyott kincseink nyomában

Dr. Silling István és dr. Silling Léda néprajzkutatók voltak az újrainduló klubestek új évadának első vendégei

2019. szeptember 05.

Sem dr. Silling István, sem leánya, dr. Silling Léda pályája nem volt nyílegyenes. Az elején volt egy kis kitérő, mindketten más irányba indultak, de azután a dolgok a helyükre kerültek: mindketten a néprajztudományt választották hivatásukul. A szabadkai Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ csütörtök esti, Örökül hagyott kincseink nyomában című klubestjén Brenner János szerkesztő közösen kiadott legújabb kötetükről, életútjukról beszélgetett velük.

Dr. Silling István nyelvjárás- és néprajzkutató, művelődéstörténész, nyugalmazott egyetemi tanár a Nyugat-Bácskában, Kupuszinán látta meg a napvilágot. Emlékei is ehhez a vidékhez, az ottani településekhez, emberekhez kötődnek. Az esten levetített családi fotók segítségével mutatta be a szülőfaluját. Szó volt a kupuszinai színjátszás 100. évfordulójáról is, ugyanis 1919-ben játszotta az ottani amatőr színtársulat az első előadását. Negyven évvel később, 1957-ben Silling István is szerepelt az egyik darabban.

Brenner János moderátor kérésére beszélt azokról az emberekről, akik nagy hatással voltak munkásságára. Egyik ilyen volt Rónay István papköltő. Silling István volt az, aki kötetbe gyűjtötte a prigrevicai pap költőnek és Hódság egykori országgyűlési képviselőjének a verseit.

Mesélt Herceg Jánosról, akit otthonában többször is meglátogatott, de aki legfeljebb csak fél órára viselte el látogatói jelenlétét. Elmondta, nagyon szereti Herceg Zomborról írt munkáit, de jegyzeteit is.

Ugyancsak nagy tisztelője volt Erdélyi Zsuzsannának, aki összegyűjtötte Nyugat-Bácska archaikus népi imádságait. Olyan nagy hatással volt rá ez a gyűjtemény, hogy ő maga is folytatta a gyűjtőmunkát vajdasági szinten.

Silling István beszélt a Magyar Tanszéken eltöltött tanulóéveiről is. Ő volt az első „kupuszini” a tanszéken. Mivel néprajzi és nyelvjárási szempontból is érdekes ez a település, így neki jutott az a feladat összegyűjtse szülőfalujának ragadványneveit, illetve földrajzi neveit.

A VM4K következő klubestjén, a jövő csütörtökön, a versé lesz a főszerep. Szívós István színművész Kosztolányi Dezső verseiből válogat majd.

Forrás: Vajdaság MA