Spengler aktualitása: A Nyugat alkonya 100 év után – Európa és mi sorozat

2018. szeptember 28. - 19:00

EURÓPA ÉS MI SOROZAT
Spengler aktualitása: A Nyugat alkonya 100 év után

Prof. dr. Csejtei Dezső, filozófiatörténész, a Szegedi Tudományegyetem BTK Társadalomelméleti Intézetének intézetvezetője, és a szegedi Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolának a vezetője, A Nyugat alkonya című alapmű fordítója, Spengler filozófiájának kiváló ismerője, a róla szóló monográfia társszerzője lesz a VM4K vendége. 

Előadásának témája Spengler aktualitása: A Nyugat alkonya 100 év után.

Spengler művében szakít azzal a közkeletű felfogással, amely a világtörténelmet egyenes vonalú, szakadatlan fejlődésnek tekinti. A Nyugat alkonya című művének célja az volt, hogy saját rendszerét alkalmazva szembesítsen a realitással, feltárja a nyugati kultúra – és ember–sorsát, azt, mi is vár rá a jövőben. A prognózis komor.